Yazarlarımız

 

Prof. Dr. Özay Arıkan Akan

“Ev Kazaları ve Korunma” kitabımızın yazarı Prof. Dr. Özay Arıkan Akan 1963 yılında Elbistan’da doğdu. TED Ankara Koleji’nden 1980 yılında mezun oldu; Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladı ve 1986’da bitirdi. Ankara’da Etlik Ana Çocuk Sağlığı Merkezi’nde yaptığı mecburi hizmetini takiben, 1987’de girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları İhtisasını 1992 yılında tamamladı. Ankara Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü’nde uzmanlık sonu mecburi hizmetini yaptıktan sonra, 1994’de Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Araştırma laboratuvarında yaklaşık iki yıl süreyle Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yaptı. Bu dönemde, çocuklarda görülen bakteriyel İnfeksiyonlar ve Haemofilus influenzae ile ilgili çalışmalar yaptı. 1996-2000 yılları arasında özel sektörde Laboratuvar Sorumlusu olarak görev aldı. 1996 yılındı Doçent oldu ve 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarları Sorumlusu olarak akademik ortama geri döndü. 2006 yılında Profesör unvanı aldı. Çok sayıda yerli ve yabancı yayın ve kitap bölümüne imza attı, yurt içi ve yurt dışı konferanslarda sunum ve konuşmalar yaptı. Özel ilgi alanları; bakterilerde antibiyotik direnci ve klinik mikrobiyolojide laboratuvar uygulamalarıdır. Evli ve bir kız çocuğu annesidir. Halen Ankara’da yaşamaktadır.

 

Prof. Dr. Hamdi Akan

“Kahve ve Sağlık” ve “Kansızlık” kitaplarımızın yazarı Prof. Dr. Hamdi Akan 1957 yılında Ankara’da doğdu. TED Ankara Kolejinden 1974 yılında mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp fakültesini 1980’de bitirdi. Askerlik ve zorunlu hizmet sonrası aynı fakülteye döndü ve 1990’da İç Hastalıkları Doçenti, 1996 Mayıs’ta ise Hematoloji Profesörü oldu. Halen aynı kurumda çalışmaktadır. Kanserli hastalarda infeksiyonlar konusunda ulusal ve uluslararası platformda uzun süredir çalışmakta olup, Febril Nötropeni Derneği kurucu üyesidir. Ayrıca EORTC İnfeksiyon Hastalıkları Alt grubu ve EBMT İnfeksiyon alt komitesi üyesidir. Avrupa Hematoloji Birliğinde Türk Hematoloji Derneği Eğitim sorumlusu olarak çalışmakta olup, bir AB projesi olan H-Net’te Hematoloji temsilcisi ve uygulayıcı olarak çalışmaktadır. Klinik Araştırmalar Derneği ve Febril Nötropeni Derneğinin başkanlığını yürütmekte olup, her iki derneğin web sitesi editörlerindendir. Klinik Araştırmalar konusunda hem uygulayıcı, hem de eğitici olarak çalışmaktadır ve İyi Klinik Uygulamalar Dergisinin editörüdür. Türkiye’de çalışan ve yurtdışında onaylı sertifikalı ilk klinik araştırmacıdır. Kahve kültürü ile de ilgilenmekte olup; www.kahve.gen.tr sayfasının web editörüdür. Ayrıca Tıp Bilişim Derneği kurucu üyesi ve Ankara Caz Derneği üyesidir. Alkım adında bir kız çocuğu olan Dr. Hamdi Akan, kendisi gibi doktor olan Özay Akan ile evlidir.

 

Prof. Dr. Demet Çorapçıoğlu

“Kemik Erimesi” kitabımızın yazarı Prof. Dr. Demet Çorapçıoğlu 1957 yılında doğdu. Bolu Lisesinden 1974 yılında mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1980’de bitirdi. 1981-1984 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında, 1985-1990 yılları arası Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1993 yılında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı oldu. 1995 yılında 3 ay Galler Üniversitesi Tıp Fakültesi Tiroit Kliniği’nde gözlemci doktor olarak çalıştı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalında öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 1996 yılında Doçent, 2002 yılında ise Profesör unvanlarını aldı. Halen aynı kurumda Profesör kadrosunda çalışmaktadır. Tiroit, hipofiz, osteoporoz ve Diabetes Mellitus ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Üye dernekler; Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Pitutary Society, European Society of Endocrinology. Endokrinoloji alanında çok sayıda kitap bölümü, yurt içi yayın ve SCİ’ye giren uluslararası dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

 

Prof. Dr. İ. Zafer Ecevit

“Aşılar” kitabımızın yazarı Prof. Dr. İ. Zafer Ecevit 30 Ağustos 1958’de Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğdu. 1982 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İki yıllık zorunlu devlet hizmetini 1982-1984 yıllarında tamamladı. 1985-1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yaptı ve aynı Anabilim Dalı’nda Başasistan olarak çalıştı. Askerlik hizmetinin ardından, 1991-1993 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları üst ihtisası yaptı. Insburk Üniversitesi, Southwestern Medical Center-Texas Üniversitesi ve Pittsburg Üniverisitesi’nde değişik sürelerle çalışmalar yaptı. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti oldu. 1993-1997 yıllarında aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalıştı. Bir süre özel bir kuruluşta çalıştıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. 2000-2004 yıllarında Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda çalıştı. Çocuk ve erişkinlerde orta kulak ve akciğer enfeksiyonuna neden olan bir mikroorganizmanın bu hastalığın tedavisi ve korunmasına ışık tutabilecek plan 3 yeni gen sekansını buldu. 2004 yılında kanser hastalarında ölümcül enfeksiyonlara neden olan Fungal enfeksiyonlar üzerinde çalışmak üzere Florida Üniversitesine davet edildi. 2011 yılında Profesör unvanını aldı. Halen Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Bölümü’nde Profesör olarak çalışmaktadır.

 

Prof. Dr. Sibel Aşçıoğlu

“Kış Hastalıkları” kitabımızın yazarı Prof. Dr. Sibel Aşçıoğlu, TED Ankara Koleji’nden 1985 yılında mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 1991’de bitirdi. 1996-1997 yıllarında Brüksel’de European Organization for Research and Treatment of Cancer’e (EORTC) bağlı olarak invaziv mantar infeksiyonları grubuna bağlı araştırma asistanı olarak çalıştı. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesinde İç Hastalıkları Uzmanı oldu, 2000 yılına kadar aynı bölüme bağlı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesinde uzman olarak çalıştı. 2000-2011 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Harvard School of Public Health’de Epidemiyoloji Master ve Doktora programlarını tamamladı. 2003-2004 yılları arasında ABD’de Boston’da Medical Scientists’de prediktif modellemeler yaptı. 2004-2005 yılları arasında Biogen Idec’de, ileç güvenliği biriminde Farmakoepidemiyolog olarak çalıştı. 2008 den bu yana TC Sağlık Bakanlığı Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Danışma ve Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2011 yılında İç Hastalıkları Doçenti ünvanını aldı. Halen Hacettepe Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Özel bilimsel ilgi alanları; tıbbi epidemiyoloji ve istatistik, gözlemsel araştırmaların ilaç etkinliği ve yan etkilerinin incelenmesinde kullanımı, sağlık ekonomisi ve sağlık sisteminde kaynakların rasyonel kullanımıdır. Kazandığı ödüller arasında 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yılın Başarılı Asistanı Prof. Dr. Şeref Zileli Ödülü, 1999 yılında Türk Eğitim Vakfı Orhan Birman Bursu, 2001 yılında Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Birliği (ESCMID) genç araştırmacı ödülü. Çok sayıda yerli ve uluslararası yayına ve kitap bölümüne imza atmıştır. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

 

Prof. Dr. Emine Aksoydan

“Gıda Katkı Maddeleri ve İnsan Sağlığına Etkileri” kitabımızın yazarı Prof. Dr. Emine Aksoydan 1961 yılında doğdu. İskenderun Lisesi’nden mezun oldu. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümünde lisans, 1986 yılında aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı bölümünde yüksek lisans, 1993 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Bölümünde doktorasını tamamladı. 2010 yılında Beslenme ve Diyetetik bölümünde Doçentlik Unvanını almıştır. Halen Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aldığı ödüller; Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı Hatipoğlu Yayınevi Bilim Ödülü (ikincilik) 6 Haziran 2006,Ankara, Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı Hatipoğlu Yayınevi Özendirme Ödülü 6 Haziran 2006,Ankara, Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı Hatipoğlu Yayınevi Bilim Ödülü (ikincilik) 6 Haziran 2008,Ankara, Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı Hatipoğlu Yayınevi Bilim Ödülü (Özendirme) 6 Haziran 2010,Ankara, şeklinde sayılabilir. Ulusal ve uluslararası birçok makale ve kitap bölümüne imza atan Doç. Dr. Emine Aksoydan, Türkiye Diyetisyenler Derneği ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği (HASAK) üyesidir. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

 

Uzman Psikolog Buket Kasrat

“Çocuk Yetiştirmede Psikolojik Taktikler” kitabımızın yazarı Uzman Psikolog Buket Kasrat İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2006 yılında bölüm ikincisi olarak mezun oldu. Üniversitede akademik başarılardan dolayı "Üstün Onur Belgesi Ödülü" kazandı. Lisans Tezini danışmanlığını Prof. Dr. Özcan Köknel’in yaptığı “Lise Çağındaki Ergenlerin Atılganlık Durumlarının Araştırılması.” konusunda yaptı. Çeşitli anaokullarında okul öncesi dönem çocuklarına yönelik çalışmalar yürüttü. Özel Bir Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Yönetici ve Psikolog olarak profesyonel anlamda çalışmaya devam etti. Daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji alanında Yüksek Lisans yaparak uzmanlık eğitimini tamamladı. Doç. Dr. Banu Sayıner’in danışmanlığındaki Yüksek Lisans Tezini "Son Çocukluk Döneminde Benlik Algısının Araştırılması” konusunda yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (BUPERC) “Lions Quest Yaşam Becerileri Eğitimi” ile Eğitmenlik Sertifikası aldı. 2008 yılında Etiler Özel Neşe Erberk Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nde Uzman Psikolog olarak başladığı görevine halen devam etmektedir. Bugüne kadar pek çok anne-baba ve çocukla çalışarak ailelere danışmanlık yapmıştır. Ailelere ve eğitim kurumlarına yönelik seminerler vermektedir. Üniversite yıllarında hocası olan Prof. Dr. Haluk Yavuzer’in ekolünü takip eden Buket Kasrat, Ortaköy’de kurmuş olduğu “Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde halen çalışmalarına devam etmektedir. 

 

Psikolog Eda Gökduman

“Anne Beni Keşfet” ve “Yesin de Büyüsün” kitaplarımızın yazarı Psikolog Eda Gökduman 1980 yılında İstanbul’da doğdu. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Evlilik Doyumu Ve Sosyal Mübadele Kuramı Tezi ile 2001 yılında mezun oldu. Çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisi ile ilgileniyor. Aile, ilişki, evlilik ve boşanma danışmanlığı yapıyor. Klinik olarak psikiyatristler, çocuk psikiyatristleri, çocuk doktorları ve kadın doğum uzmanları ile ortak çalışmalar yürüttü. Özel sektörden birçok firmaya danışmanlık yaptı. Şimdi binlerce çocuk Photoworld / Canon desteği ile Fotoğraf Sanatını öğreniyor, vizyonunu geliştiriyor. Yine Türkiye‘de ve Dünyada ilk olan bir projenin “Mutluluk Takvimi Projesinin“ yaratıcısıdır. Her yaştan binlerce kişi bu proje ile kendini, duygularını fark ediyor, kişisel gelişimini destekliyor, olumlu düşünmeyi ve olumlu anılarını hatırlamayı öğreniyor.

 

Uzman Tuğçe Acaröz Oğuz

“Çocuğunuzu Anlamak 1” ve “Çocuğunuzu Anlamak 2” kitaplarımızın yazarı Çocuk Gelişimi Uzman Tuğçe Acaröz Oğuz 1979 yılında İstanbul’da doğdu. 1997 yılında Marmara Üniversitesi’nde Okul Öncesi Eğitimi ve Çocuk Gelişimi Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimi aldı. 2001 yılında İstanbul’da özel bir kolejde okul öncesi öğretmeni olarak başlayan öğretmenlik yaşamı, 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ataması ile devlet kurumlarında devam etti. 8 sene okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptıktan sonra, 2009 yılında Kız Meslek Lisesi’nde Çocuk gelişimi branşına geçiş yaptı. Halen İstanbul’da Çocuk gelişimi öğretmeni olarak görev yapmakta ve anaokulları için öğretmenler yetiştirmektedir. Yaratıcı Drama konusunda eğitim aldı ve halen bu konudaki çalışmalarına devam etmektedir. E-dergilerde ve süreli yayınlarda çocuk gelişimi üzerine yazılar yazmakta ve Özel kurumlara ve bireylere pedagojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

 

Uzman Psikolojik Danışman Feriha Şenkaya Dildar

“Adım Adım” setlerimizi hazırlayan ekibin başında yer alan Uzman Psikolojik Danışman Feriha Şenkaya Dildar 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Pedagoji Bölümü’nden mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1988-1990 yılları arasında aynı üniversitenin Psikiyatri Bölümü’nde gönüllü olarak çalışan Feriha Dildar, bir yıl süresince okul öncesi eğitim danışmanlığı yaptı. Ayrıca Liverpool Üniversitesi ve Manchester Çocuk Hastanesi’nde “Çocuk Merkezli Aile Müdahaleleri” ,”Uyum ve Davranış Sorunları” ve “Gelişim Bozuklukları” üzerine çalışmalara katıldı. Bunun yanı sıra, “aile terapisi” ve “oyun terapisi” eğitim programlarına katıldı.1998-2000 öğretim yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyeliği ve 2000-2002 öğretim yılında Bükreş’te International Nursery School’da gönüllü danışmanlık yaptı. Birçok gazete ve dergide yayınları olmakla birlikte, Hürriyet Kelebek’te çocuk gelişimi üzerine 2004-2010 yılları arasında çocuk gelişimi üzerine köşe yazarlığı yapmıştır. 2011 yılından beri Okan Üniversitesi Gelişimsel Psikoloji Yüksek Lisans programında ve Bilgi Üniversitesi Çocuk ve Ergen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında yarı zamanlı öğretim üyeliği yapmaktadır. Aynı zamanda, Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına staj ve süpervizyon desteği vermektedir. 1992 yılından bu yana PSİ Çocuk ve Aile Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren Feriha Dildar, çocuklarda “bireysel terapi” ve ailelerde “çocuk merkezli aile terapisi” uygulamakta ve ağırlıklı olarak sistematik ve bilişsel-davranışsal yöntemleri kullanmaktadır.

 

Uzman Klinik Psikolog Mine Kayraklı

“Adım Adım” setlerimizi hazırlayan ekibin içinde yer alan Uzman Klinik Psikolog Mine Kayraklı 2000 yılında İtalyan Lisesi’nden,2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında Şişli Etfal Hastanesi psikiyatri kliniğinde, 2005 yılında ise Çapa Çocuk Ruh Sağlığı kliniğinde stajyer olarak çalıştı. 2005-2008 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. Bitirme tezini "Kentli Orta Sınıf Türk Annelerin Beklentiler ve Çocuk Yetiştirme Alışkanlıkları” üzerine yazdı. 2006-2007 yılında Bilgi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Servisinde, Marmara Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Biriminde ve PSİ Çocuk ve Aile Merkezi’nde stajyer olarak çalıştı. Londra Anna Freud Center'da 'Story Stem Assessment Profile- SSAP (Hikaye Dayalı Anlatım Değerlendirmesi)' ve 'Parent Infant Relationship Assessment-PIRAT (Ebeveyn Bebek İlişki Değerlendirmesi) eğitimlerini aldı ve geçerlilik/güvenilirlik test süreçlerini tamamladı. 2007 yılında PSİ ekibine katılan Mine Kayraklı çocuk, ergen ve yetişkinlerin duygusal ve ilişkisel alanlardaki güçlükleriyle psikodinamik yaklaşım üzerinden çalışmaktadır.

 

Uzman Klinik Psikolog Gülenbaht Şentürk

“Adım Adım” setlerimizi hazırlayan ekibin içinde yer alan Uzman Klinik Psikolog Gülenbaht Şentürk Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1993 Yılı’nda mezun oldu. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji ve Tarih Bölümü’nde burslu olarak okudu. Mezuniyet tezini “Evlilik İlişkilerinde Doyum ve Çocuk Sahibi Olmanın Çift Uyumuna Etkisi” konusunda yazdı. Bunun ardından girdiği İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na devam ederken Stephen A. Mitchell’in Psikanalizde İlişkisel Kavramlar: Bir Bütünleşme (Relational Concepts in Psychoanalysis: An Integration) adlı kitabını İrem Anlı ile birlikte Türkçe’ye çevirdi. Yine aynı süreçte Minnesota Üniversitesi’nde düzenlenen eğitim enstitüsünde "Adult Attachment Interview- AAI (Yetişkin Bağlanma Görüşmesi) eğitimini ve iki yıllık geçerlilik/ güvenirlik sürecini tamamladı ve yüksek lisans tezi için Türkiye’de ilk kez Yetişkin Bağlanma Görüşmesini uyguladı. Ayrıca Çapa Tıp Fakültesi’nde “Sanatla Terapi” eğitim programına ve Psikomitoloji okumalarına devam etti, çeşitli süpervizyon çalışmalarında bulundu. Sonrasında Londra’daki Anna Freud Center'da "Mentalizasyon Temelli Aile Terapisi" ve "Mentalizasyon Temelli Ergen Terapisi" eğitimlerine katıldı. Yakın zamanda ise Londra’daki Tavistock Çift İlişkileri Merkezi’nde (Tavistock Center for Couple Relationships-TCCR) Psikanalitik Çift Terapisi Formasyonunu tamamlayarak Britanya Çift Terapistleri Birliği üyesi oldu ve Doğu Londra Üniversitesi’nden Psikanalitik Çift Terapisi üzerine yüksek lisans derecesi aldı. Halen Essex Üniversitesi’nde Psikanalitik Çalışmalar Doktora Programı’nda, politik şiddete maruz kalmış çiftlerin ilişki ve bağlanma dinamiklerini incelediği tezini hazırlamakta, İstanbul Psikanaliz Derneği’nde psikanaliz formasyonuna devam etmekte, PSI’de ergenler, yetişkinler ve çiftlerle klinik çalışmasını sürdürmekte ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda yarı zamanlı ders ve süpervizyon vermektedir.

 

Uzman Klinik Psikolog Zeynep Koçak

“Adım Adım” setlerimizi hazırlayan ekibin içinde yer alan Uzman Klinik Psikolog Zeynep Koçak 2003 yılında Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdi.  2004 yılında Melanie Klein’in “Sevgi, Suçluluk, Onarım” kitabının İngilizce’den Türkçe’ye çevirisinde yer aldı. 2007 yılında Çocuklarımızın Geleceği Vakfı ve Fatih Çocuk Yuvasında psikolog olarak çalışmaya başladı. Eş zamanlı olarak, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Madde ve Bağımlılık Tedavi Merkezi’nde (ÇEMATEM) ve Yeniden Sağlık ve Eğitim Merkezi’nde gönüllü olarak stajyer psikolog olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başladı. 2010 yılında yüksek lisansını bitirdi. Yüksek lisans döneminde İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Konsültasyon Liyezon psikiyatrisinde stajyer psikolog olarak yetişkinlerle çalıştı. Aynı yıl Cerrahpaşa Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde psikolog olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında PSİ ekibine katılarak çocuk ve ergenlerle çalışmaya başladı ayrıca 2011 yılında Karen Horney’in “İç Çatışmalarımız” adlı kitabını İngilizce’den Türkçe’ye çevirdi. Yine aynı yıl İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği’nde eğitime başladı. 2014 yılında Londra’daki Anna Freud Merkezi’nde “Mentalizasyon Temelli Ergen Terapisi” eğitimine katıldı ve halen PSİ’de çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmalarına devam etmektedir.

 

Klinik Psikolog Şebnem Kuşçu Orhan

“Adım Adım” setlerimizi hazırlayan ekibin içinde yer alan Klinik Psikolog Şebnem Kuşçu Orhan 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi\'nin Psikoloji Bölümü\'nden mezun oldu. 1995-1999 yılları arasında aynı üniversitede Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1992-1995 yılları arasında dikkat eksikliği, davranışsal sorunlar, konuşma bozuklukları ve öğrenme sorunları ile karşı karşıya kalmış çocuklar ve aileleri ile birlikte ev ortamında uyguladığı eğitim danışmanlığı görevini sürdürdü. 1995-1998 yılları arasında Aile Terapisi, Oyun terapi ile ilgili birçok eğitim programlarına katıldı. 1994-1999 yılları arasında Almanya\'daki Überlingen Moreno Enstitüsü\'ne bağlı olarak “Psikodrama Grup Terapisi” eğitimi aldı. 2003-2004 yılında “Dışavurumcu Sanat Terapisi” eğitimi aldı. 2003-2004 yılları arasında sağlık ocağı zemininde anne eğitim grupları yürüttü. 2004-2006 yılları arasında İngiltere\'de bulunan Tavistock Kliniği\'ne bağlı “Bebek Gözlemi” eğitimine devam etmiştir.

 

Uzman Pedagog Serap Merdal Kaşıkçıoğlu

“Adım Adım” setlerimizi hazırlayan ekibin içinde yer alan Uzman Pedagog Serap Merdal Kaşıkçıoğlu 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Pedagoji Bölümü'nden mezun oldu.1989-1993 yılları arasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1990-1992 yılları arasında yine aynı bölümde Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Bir yıl süreyle okul öncesi eğitim danışmanlığı yaptı. 1993-2009 yılları arasında özel bir  psikolojik danışmanlık merkezinde gelişim geriliği , konuşma bozuklukları olan çocuklarla  özel eğitim çalışmalarını sürdürdü. Serap  Kaşıkçıoğlu,  Ninos Çocuk Gelişim Merkezi bünyesinde gelişimsel gerilikler, konuşma bozuklukları ve aile danışmanlığı alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

 

Uzman Psikolojik Danışman Gülay Öter

“Adım Adım” setlerimizi hazırlayan ekibin içinde yer alan Uzman Psikolojik Danışman Gülay Öter 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Pedagoji Bölümü’nden mezun oldu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde açılan ana- baba okulu koordinatörlüğünü yaptı. 1990- 1992 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı’nda “Çocuk Suçluluğunda Ailenin Fonksiyonu” konulu teziyle Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 8 yıl süreyle çeşitli özel okullarda psikolojik danışman olarak çalıştı. Aile Terapisi, Dışavurumcu Sanat Terapisi ve Analitik Yönelimli Oyun Terapisi eğitim programlarına ve süpervizyon çalışmalarına katıldı. Gülay Öter 1996 yılından bu yana PSİ Çocuk Aile Merkezinde, çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmalarına devam etmektedir.

 

Uzman Psikolog Ayça Karagöz

“Adım Adım” setlerimizi hazırlayan ekibin içinde yer alan Uzman Psikolog Ayça Karagöz 1999 yılında Üsküdar Amerikan Lisesinden, 2003 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında  PSİ Çocuk ve Aile merkezinde staj ve ev servisi görevini sürdürdü. 2004  yılında New Jersey Play Therapy Training Institude'da otizm ve gelişim geriliğinde oyun terapisi eğitimi aldı. 2005 yılından itibaren otizm, yaygın gelişimsel bozukluk, mental retardasyon, asperger bozukluğa sahip çocuklara özel eğitim ve bilişsel-davranışçı teoriye dayanan oyun terapisi uygulamaktadır. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur.

 

Uzman Psikolog Bengi Keskin

“Adım Adım” setlerimizi hazırlayan ekibin içinde yer alan Uzman Psikolog Bengi Keskin 2002 yılında Özel Saint Joseph Fransız Lisesi’nden, 2006 yılında da Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Hollanda’da Leiden Üniversitesi’nde Çocuk ve Ergen Psikolojisi Yüksek Lisans Programını tamamladı. Leiden Üniversitesi ve Hastanesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda davranış sorunları olan çocuk ve ergenlerle bilişsel davranışçı terapi teknikleri uygulayarak çalıştı. 2009 yılında PSİ ekibine katılan Bengi Keskin, öğrenme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm spektrumuna bağlı güçlükler, gelişimsel gerilikler, dil gelişiminde gecikme ve çeşitli sorunlar yaşayan çocuklar ile eğitimsel terapi programları ve bilişsel davranışçı terapi tekniklerinden yararlanarak çalışmalarını sürdürmektedir. Klinik alandaki çalışmaların yanı sıra, Türk Psikiyatri Dergisi için akademik makale çevirileri yapmıştır. Bir çocuk dergisi için içerik danışmanlığı yapmakla birlikte, çocuk kitapları ve kutu oyunlarının geliştirilmesi üzerine de çalışmalar yapmaktadır.